Học viên tốt nghiệp Archives - Comic Media Academy
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Phạm Nhật Cường
Học viên Họa sĩ kể chuyện ngành Truyện tranh K5
Các dự án đã thực hiện:
-	Họa sĩ lọc nét cho dự án truyện tranh Hot girl tắc kỳ
-	Họa sĩ tô màu cho truyện tranh webtoon Hàn Quốc