GÓC TUYÊN DƯƠNG - Comic Media Academy

GÓC TUYÊN DƯƠNG

28/04/2022

Chúc mừng bạn Châu Ngọc Yến (Lớp Họa sĩ kể chuyện K14) và bạn Trần Khánh Hoàng (Lớp Họa sĩ kể chuyện K15) được nhận học bổng 5,000,000VNĐ dành cho học viên có điểm trung bình học tập trong học kỳ cao nhất lớp.

Đây là nội dung khen thưởng nằm trong Học bổng môn học của CMA, được xét vào mỗi học kỳ dựa trên kết quả học tập của học viên. Để đạt được học bổng này, bên cạnh tiêu chí điểm cao nhất lớp, học viên phải có điểm trung bình từ 8.5 trở lên, tương ứng với việc đạt điểm P và P+ ở 80% môn học trong học kỳ, đây là một nỗ lực không nhỏ với cường độ học tập của khóa chuyên nghiệp tại CMA.

Những bạn còn lại trong lớp sẽ được khen thưởng theo thành tích môn học, mỗi môn P+ và P sẽ được khen thưởng 500,000 VNĐ và 300,000 VNĐ tương ứng.

Bên cạnh học bổng môn học, CMA còn có:

  • Học bổng Tân học viên dành cho các học viên chuẩn bị nhập học, giá trị cao nhất là 100% học phí toàn khóa học
  • Học bổng Bảo trợ tài năng với giá trị đến 50% học phí 4 học kỳ cuối ùng lời mời cộng tác trong 2 năm sau tốt nghiệp

Bạn chỉ cần học tốt, học bổng và cơ hội làm việc cứ để CMA lo!

(Comic Media Academy)

Facebook Comment