ngoại khóa Solid drawing - Họa sĩ kể chuyện - Comic Media Academy

Giờ học ngoại khóa môn Solid drawing – Họa sĩ kể chuyện K13

08/01/2021

Không chỉ được thay đổi không gian học tập, các học viên khóa Họa sĩ kể chuyện còn được ký họa các hiện vật lịch sử đặc sắc, các buổi học ngoại khóa còn giúp các bạn tìm hiểu thêm rất nhiều kiến thức bổ ích để làm tư liệu cho việc sáng tác sau này.

Chương trình học Họa sĩ kể chuyện của CMA đề cao tính ứng dụng và luôn khuyến khích học viên trực tiếp quan sát xã hội, tìm kiếm thông tin ngoài internet nên các buổi học ngoại khóa và thực tế là hoạt động không bao giờ thiếu tại CMA.

Comic Media Academy

Facebook Comment