Giờ học Line technique của lớp Họa sĩ kể chuyện K16 - Comic Media Academy

Giờ học Line technique của lớp Họa sĩ kể chuyện K16

15/11/2022

Mọi tác phẩm mỹ thuật – truyện tranh đều hình thành từ đường nét, vì vậy chúng có mặt khắp mọi nơi và giữ vai trò thiết yếu trong các tác phẩm. Môn học này sẽ giúp các bạn hiểu về nét, cách dùng nét, kiểm soát nét và cách ứng dụng vào tác phẩm.

(Comic Media Academy)

Facebook Comment