Bế giảng lớp Biên Kịch Cơ Bản (Khóa 16) - Comic Media Academy

Bế giảng lớp Biên Kịch Cơ Bản (Khóa 16)

02/11/2020

Một khóa học đặc biệt với nhiều cái “nhất” của Comic Media Academy – CMA.
Được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nhiều nhất: xem phim, đọc kịch bản, đi phim trường, dự lễ giỗ Tổ nghiệp.
Đặc biệt, đây cũng là lớp tốt nghiệp với nhiều thể loại kịch bản nhất: phim ngắn, series truyền hình đến phim điện ảnh.
Sự nhiệt tình và hào hứng của các bạn trong mỗi giờ học, mỗi hoạt động đã mang đến một một khóa học đầy kỷ niệm và đáng nhớ với tất cả các học viên và Giảng viên.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng khóa học Biên kịch cơ bản tại CMA. Hẹn gặp lại các bạn trong các khóa học biên kịch nâng cao và các hoạt động khác của CMA.
Cùng CMA, biến ước mơ biên kịch đang nung nấu trong bạn thành hiện thực.

Comic Media Academy

Facebook Comment