GESTURE DRAWING: LỚP HỌC KHÔNG DÙNG GÔM TẨY - Comic Media Academy

GESTURE DRAWING: LỚP HỌC KHÔNG DÙNG GÔM TẨY

12/05/2023

Vì có thời gian đâu mà bôi xóa!

Ở lớp Gesture Drawing, các bạn học viên sẽ được rèn luyện kỹ năng vẽ bắt dáng người trong thời gian ngắn. Theo đó người mẫu sẽ đổi dáng liên tục theo các khung thời gian khác nhau, tính từ giây đến phút. Bởi vậy năng lượng tập trung được lan tỏa khắp căn phòng. Tay và mắt phải làm việc liên tục trong quỹ thời gian cực kỳ gắt gao.

Có một tin đồn là ở lớp Gesture Drawing chẳng ai dùng đến gôm tẩy, dù học từ đầu buổi tới cuối buổi vẽ quá trời quá đất.

Không phải vì vẽ quá tốt không cần xóa mà thực ra là không có thời gian để xài! Lỡ cúi xuống cầm cục gôm quay lên đã thấy người mẫu đổi dáng!

Nên mới có hiện tượng lạ, mua cục gôm về vẽ cả trăm dáng mà cục gôm vẫn còn nguyên si!

(Comic Media Academy)