Figure painting 2 tại lớp Họa sĩ kể chuyện K12 - Comic Media Academy

Figure painting 2 tại lớp Họa sĩ kể chuyện K12

19/07/2022

Vẽ người mẫu cosplay trên chất liệu Digital painting

Họa sĩ kể chuyện là chương trình đào tạo hệ chuyên nghiệp của CMA dành cho các bạn trên 18 tuổi, có đam mê sáng tạo và muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Truyện tranh, Digital painting.

(Comic Media Academy)

Facebook Comment