Đồ án tốt nghiệp - Tác phẩm "Xiềng xích" - Comic Media Academy

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Xiềng xích”

04/11/2019

Tác phẩm Xiềng xích do Nguyễn Quốc Huy, học viên ngành Họa sĩ kể chuyện truyện tranh khóa 05 thực hiện 

Bìa tác phẩm Xiềng xích do học viên Nguyễn Quốc Huy thực hiện

Là tác phẩm được phát triển từ đề tài của môn Social research, Xiềng xích là tiếng nói nhân văn nhằm cảnh tỉnh nạn nạo phá thai của xã hội. Dù còn một vài hạn chế trong việc thể hiện chủ đề, tác giả được lưu ý cần tập trung khai thác câu chuyện và cảm xúc nhân vật tốt hơn nhưng tác phẩm là sự nỗ lực rất lớn của Huy trong quá trình thực hiện đồ án.

Cùng nhìn lại quy trình tạo ra tác phẩm Xiềng xích của Nguyễn Quốc Huy nào!

Concept art và design

Kịch bản được thể hiện bằng beatboard đen trắng

Phác thảo

Một vài hình ảnh của tác phẩm

copyright © Nguyễn Quốc Huy