Đồ án tốt nghiệp - Tác phẩm "Ma khuyển xuống núi" - Comic Media Academy

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Ma khuyển xuống núi”

07/11/2019

Đồ án tốt nghiệp – tác phẩm Ma khuyển xuống núi, do Lê Hoàng Gia – học viên khóa 02 thực hiện

Bìa tác phẩm Ma khuyển xuống núi – học viên Lê Hoàng Gia khóa 02

Thể loại: truyện tranh màu

Tác phẩm kỳ bí cổ trang kết hợp các yếu tố đồng văn của 4 nước Việt-Trung-Hàn-Nhật, mang màu sắc huyền huyễn từ các câu chuyện dân gian và một số truyện như Truyền kỳ mạn lục, Lĩnh nam chích quái…Đây là tác phẩm thú vị, có ý tưởng hay được Gia ấp ủ kỳ vọng và thực hiện trong một thời gian dài với khối lượng công việc lớn. Hội đồng hy vọng trong tương lai bạn có thể phát triển tác phẩm theo hướng quy trình và có ekip hỗ trợ.

BẢN CONCEPT NHÂN VẬT VÀ BỐI CẢNH

Bảng so sánh tỷ lệ giữa các nhân vật

Kịch bản Ma khuyển xuống núi được thể hiện theo dạng Color Script

Bản sketch

Một vài hình ảnh của tác phẩm Ma khuyển xuống núi

 

copyright © Lê Hoàng Gia