Đồ án tốt nghiệp- tác phẩm “Hồ Y” – Comic Media Academy

Đồ án tốt nghiệp- tác phẩm “Hồ Y”

21/08/2019

Đồ án tốt nghiệp – tác phẩm tựa đề Hồ Y, do Nguyễn Thị Hoài Thương, học viên chuyên ngành Truyện Tranh Khóa 02 thực hiện.

Bìa đồ án tốt nghiệp-học viên Hoài Thương khóa 2

 

Quá trình thực hiện tác phẩm

Bản vẽ bối cảnh trắng đen

 

Bản phác thảo nhân vật từ hình bóng đen

 

Bản thiết kế nhân vật

Nhân vật Nhân Khang trong tác phẩm

 

 

Nhân vật Minh Du trong tác phẩm

 

 

Các nhân vật phụ và phản diện

 

 

Bìa tác phẩm

 

Một số hình ảnh tác phẩm Hồ Y

 

copyright © Nguyễn Thị Hoài Thường