Đồ án nghệ thuật bố cục: "Cô Bé Tí Hon" - Comic Media Academy

Đồ án nghệ thuật bố cục: “Cô Bé Tí Hon”

20/04/2015

Đồ án kết thúc môn Nghệ Thuật Bố Cục được thực hiện dưới hình thức minh họa truyện Cô Bé Tí Hon (Chuyển thể từ truyện cổ Thumbelina của Andersen). Tác phẩm được thực hiện bởi Lê Thị Hồng Hạnh (Lạc An), học viên ngành truyện tranh, khóa 01 hệ Kỹ thuật viên.

Tác phẩm đã được Báo Giáo Dục mua bản quyền để in trong số đầu năm 2017.

Cô bé tí hon 1

Cô bé tí hon 2

Cô bé tí hon 3 Cô bé tí hon 4 Cô bé tí hon 5 Cô bé tí hon 6

Cô bé tí hon 7 Cô bé tí hon 8 Cô bé tí hon 9 Cô bé tí hon 10 Cô bé tí hon 11

Cô bé tí hon 12 Cô bé tí hon 13 Cô bé tí hon 14 Cô bé tí hon 15 Cô bé tí hon 16

Facebook Comment