Đồ án kết thúc môn Human Sketch - Trần Việt Trung

Đồ án kết thúc môn Human Sketch – Trần Việt Trung

05/01/2016

Đồ án thiết kế nhân vật truyện tranh tổng kết môn Human Sketch của bạn Nguyễn Đức Trung – học viên khóa 1 hệ kỹ thuật viên. Câu chuyện và nhân vật võ hiệp mang bản sắc Việt hứa hẹn hấp dẫn và kịch tích.

Facebook Comment