Đồ án kết thúc môn Human Sketch - Nguyễn Đức Trung

Đồ án kết thúc môn Human Sketch – Nguyễn Đức Trung

05/01/2016

Đồ án thiết kế nhân vật truyện tranh tổng kết môn Human Sketch của bạn Nguyễn Đức Trung – học viên khóa 1 hệ kỹ thuật viên. Câu chuyện và nhân vật mang hơi hướng fantasy, huyền ảo và kỳ bí

Facebook Comment