Đồ án kết thúc môn Human Sketch - Lương Thị Ngọc Duyên

Đồ án kết thúc môn Human Sketch – Lương Thị Ngọc Duyên

05/01/2016

Đồ án thiết kế nhân vật truyện tranh tổng kết môn Human Sketch của bạn Lương Thị Ngọc Duyên – học viên khóa 1 hệ kỹ thuật viên. Câu chuyện cổ tích thân thuộc với nét vẽ cực kì dễ thương

Do-an-Human-Sketch-Luong-Thi-Ngoc-Duyen-bia-poster

Do-an-Human-Sketch-Luong-Thi-Ngoc-Duyen-bia-chu-2

 

Do-an-Human-Sketch-Luong-Thi-Ngoc-Duyen-background

Do-an-Human-Sketch-Luong-Thi-Ngoc-Duyen-bia-chu

Do-an-Human-Sketch-Luong-Thi-Ngoc-Duyen-nhan-vat-phu

Do-an-Human-Sketch-Luong-Thi-Ngoc-Duyen-nhan-vat-chinh-solid Do-an-Human-Sketch-Luong-Thi-Ngoc-Duyen-nhan-vat-chinh-silhouette Do-an-Human-Sketch-Luong-Thi-Ngoc-Duyen-nhan-vat-chinh-ta-thuc Do-an-Human-Sketch-Luong-Thi-Ngoc-Duyen-nhan-vat-chinh-co Do-an-Human-Sketch-Luong-Thi-Ngoc-Duyen-nhan-vat-chinh

Facebook Comment