Đồ án kết thúc môn Human Sketch - Lê Thị Hồng Hạnh

Đồ án kết thúc môn Human Sketch – Lê Thị Hồng Hạnh

05/01/2016

Đồ án thiết kế nhân vật truyện tranh tổng kết môn Human Sketch của bạn Lê Thị Hồng Hạnh – học viên khóa 1 hệ kỹ thuật viên. Câu chuyện Mị Châu – Trọng Thủy thân thuộc và đầy ý nghĩa

Facebook Comment