Đồ án kết thúc môn Human Sketch - Dương Hương Ly

Đồ án kết thúc môn Human Sketch – Dương Hương Ly

07/01/2016

Đồ án thiết kế nhân vật truyện tranh tổng kết môn Human Sketch của bạn Dương Hương Ly – học viên khóa 1 hệ kỹ thuật viên. Có lẽ không cần phải giới thiệu quá nhiều về thám tử lừng danh Sherlock Holmes.

Facebook Comment