Đồ án kết thúc môn Human Sketch - Diệp Thị Minh Nguyệt

Đồ án kết thúc môn Human Sketch – Diệp Minh Nguyệt

05/01/2016

Đồ án thiết kế nhân vật môn Human Sketch của bạn Diệp Minh Nguyệt – học viên khóa 1 hệ kỹ thuật viên. Ý tưởng nhân vật và câu chuyện rất táo bạo và thú vị.

 

Facebook Comment