Đồ án cuối khóa - Vẽ Truyện tranh cấp tốc K13 - Comic Media Academy

Đồ án cuối khóa – Vẽ Truyện tranh cấp tốc K13 – HV Trần Minh Ngọc

19/11/2022

“Escaping Flesh METAL CRUSADER” – Đồ án cuối khóa lớp Vẽ Truyện tranh cấp tốc do học viên Trần Minh Ngọc khóa 13 lên ý tưởng và thực hiện.

Để hoàn thành bài cuối khóa với độ chi tiết cao là cả một quá trình rèn luyện chăm chỉ của Minh Ngọc.

Có thể thấy câu chuyện muốn nói đến sự chiến đấu để giành lấy “Golden Fruit” và những diễn biến mạnh mẽ bên trong nó. Cùng đọc và suy nghĩ về câu chuyện nhé!

“Escaping Flesh METAL CRUSADER” – Học viện Trần Minh Ngọc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Tìm hiểu thêm thông tin khóa học Vẽ Truyện tranh cấp tốc: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)