Đồ án cuối khóa Vẽ Comic Strip K01 - Comic Media Academy

Đồ án cuối khóa vẽ Comic Strip K01 – Học viên Thạch Thị Hồng Hương

12/03/2021

Hai tác phẩm truyện tranh Comic Strip do bạn Thạch Thị Hồng Hương – học viên Khóa 01 lớp vẽ Comic Strip thực hiện với nội dung vừa hài hước vừa gần gũi.

Sau 8 buổi học, khóa vẽ Comic Strip kết thúc bằng buổi tổng kết bế giảng diễn ra vào ngày 1/3 vừa qua. Tuy có hơi trống vắng sau đợt nghỉ tết nhưng qua các tác phẩm cuối khóa, tin rằng các học viên đã có khoảng thời gian học tập vui vẻ và hiệu quả.

Comic Media Academy

Facebook Comment