Đồ án cuối khóa – Illustration (Vẽ Minh Họa) K10 - Comic Media Academy

Đồ án cuối khóa – Illustration (Vẽ Minh Họa) K10 – HV Huỳnh Ngọc Minh Sang

18/12/2022

Đồ án cuối khóa do học viên Huỳnh Ngọc Minh Sang lớp Illustration (Vẽ Minh Họa) K10 lên ý tưởng và thực hiện.

Trải qua các quá trình từ phác thảo đến value và cuối cùng lên màu, hoàn thiện. Qua bài vẽ có thể thấy Minh Sang đã rất chỉnh chu ngay từ những bước đầu tiên, cách đặt để màu sắc và ánh sáng rất hiệu quả giúp thể hiện được nội dung của tác phẩm.

Tác phẩm cuối khóa – HV Huỳnh Ngọc Minh Sang:

Bài cuối khóa của HV Huỳnh Ngọc Minh Sang

>Xem thêm thông tin khóa học Digital painting – Chuyên đề IllustrationTẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)