Đồ án cuối khóa Illustration (Vẽ Minh Họa) K07 - HV Võ Ngọc Mai Thy

Đồ án cuối khóa Illustration (Vẽ Minh Họa) K07 – HV Võ Ngọc Mai Thy

18/09/2022

Tác phẩm cuối khóa Illustration (Vẽ Minh Họa) do bạn Võ Ngọc Mai Thy khóa 07 thực hiện, một tác phẩm dễ thương, với màu sắc nhẹ nhàng, nữ tính.

Có thể thấy được quá trình từ đi line đến lên sắc độ ở những mảng sáng, tối cho đến lên màu và hoàn thiện bộ 3 bức tranh là cả quá trình mà Mai Thy đã dày công thực hiện.

.
Tranh 1 – Line
.
Tranh 1 – Trắng đen
.
Tranh 1 – Hoàn thiện
.
Tranh 2 – Line
.
Tranh 2 – Trắng đen
.
Tranh 2 – Hoàn thiện
.
Tranh 3 – Line
.
Tranh 3 – Trắng đen
.
Tranh 3 – Hoàn thiện

Xem thêm thông tin khóa học Illustration (Vẽ Minh Họa): TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)

Facebook Comment