Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 05) - Comic Media Academy

Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 05) – Học viên Phan Thị Thanh Nhi

27/01/2021

Đồ án Thiết kế nhân vật theo phong cách Manga siêu xinh do bạn Phan Thị Thanh Nhi, học viên khóa Digital painting chuyên đề Character Design – Khóa 05 thực hiện.

>> Tìm hiểu thêm khóa học Character Design (Thiết kế nhân vật): Tại đây

Comic Media Academy

 

Facebook Comment