Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 05) - Comic Media Academy

Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 05) – Học viên Nguyễn Hữu Thịnh

03/02/2021

Đồ án thiết kế nhân vật do bạn Nguyễn Hữu Thịnh, học viên lớp Digital Painting – chuyên đề Character Design K05 thực hiện.

Sau thời gian học tập dưới sự hướng dẫn của các giảng viên cùng quá trình tự rèn luyện, Thịnh đã tự thiết kế được bộ 3 nhân vật cho tác phẩm đồ án của riêng mình.

Thông qua đồ án, Thịnh đã cho thấy sự tỉ mỉ của mình bằng kịch bản xây dựng nhân vật rất chi tiết và đầy tính sáng tạo.

>> Tìm hiểu thêm khóa học Character Design (Thiết kế nhân vật): Tại đây

Comic Media Academy

Facebook Comment