CV của Nhi - Comic Media Academy

CV của Nhi

Quá trình học tập
Học thiết kế đồ họa tại Cao đẳng Lý Tự Trọng
Quá trình làm việc
freelancer webtoon

Hồ sơ khác

Chi tiết

Loại
Toàn thời gian
Lĩnh vực
Thành phố
TP.HCM
Lương