Đồ án cuối khóa - Illustration (Vẽ Minh Họa) K08 - HV Nguyễn Thị Thảo Vi - Comic Media Academy

Đồ án cuối khóa – Illustration (Vẽ Minh Họa) K08 – HV Nguyễn Thị Thảo Vi

16/10/2022

Đồ án cuối khóa do học viên Nguyễn Thị Thảo Vi lớp Illustration (Vẽ Minh Họa) khóa 08 thực hiện. 

Với màu sắc sinh động Thảo Vi đã mang lại một bộ tranh thú vị và thu hút mắt nhìn. Đáng yêu là hai từ được thể hiện rõ nhất khi nhìn vào tác phẩm của Vi.

Đồ án cuối khóa lớp Illustration K08 – HV Nguyễn Thị Thảo Vi:

>Xem thêm thông tin khóa học Digital painting – Chuyên đề Illustration: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)