Đồ án cuối khóa Character Online K04 - HV Nguyễn Lê Thụy Khanh

Đồ án cuối khóa Character Design Online K04 – HV Nguyễn Lê Thụy Khanh

18/09/2022

Tác phẩm cuối khóa Character Design Online do bạn Nguyễn Lê Thụy khanh khóa 04 thực hiện.

“Han” – nhân vật chính trong đồ án được đặt trong bối cảnh Nhật Bản vào khoảng thế kỷ X.

Cùng xem qua quá trình bạn Thụy Khanh thực hiện nhân vật của mình nhé!

.
Ba góc quay của nhân vật
.
Biểu cảm nhân vật
.
Phụ kiện

> Xem thêm thông tin khóa học Khóa học Digital Painting Online – Character Design: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)

Facebook Comment