Đồ án cuối khóa Character Design K10 - HV Trần Thành Vinh - Comic Media Academy

Đồ án cuối khóa Character Design K10 – HV Trần Thành Vinh

16/10/2022

Đồ án cuối khóa Character Design do bạn Trần Thành Vinh khóa 10 thực hiện.

Nicowa – Pháp sư người mèo, nhân vật được bạn Thành Vinh lựa chọn để hoàn thành đồ án cuối khóa của mình. Bằng sự sáng tạo và tìm tòi, Vinh đã mang đến một nhân vật vừa quen vừa lạ.

Cùng xem qua tác phẩm của Thành Vinh nhé!

>> Xem thêm thông tin khóa học Digital painting – Chuyên đề Character design: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)