Lớp Trải nghiệm chất liệu Vẽ lụa - Comic Media Academy

Công đoạn bồi tranh ở lớp Trải nghiệm chất liệu Vẽ lụa – Texture technique 1

10/03/2023

Môn học chuyên ngành siêu hấp dẫn dành cho các bạn Họa sĩ kể chuyện ngành Digital painting.

Một vài hình ảnh từ lớp Họa sĩ kể chuyện K16 với những tấm tranh lụa đang được dần hoàn thiện. Chạy đua cật lực để kịp hoàn thành môn trước kỳ Sáng tác nhưng có thể thấy hai chữ “đét- lai” không dí theo nổi vì các bạn đã được thầy Nhật hướng dẫn đến công đoạn bồi tranh để dần về đích, trong khi còn tận 2 buổi mới kết môn. Ở công đoạn bồi tranh, sau khi hoàn tất phần tô vẽ thì các bạn sẽ dùng giấy chuyên dụng để bồi lót vào sau tấm lụa bằng một loại hồ đặc biệt, và phơi khô trước khi đưa tranh lên khung hoàn chỉnh.

(Comic Media Academy)