Đổi mớinâng cấp liên tục là trọng tâm trong đào tạo cũng như phát triển hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo – nghiên cứu & thực hành của giảng viên – học viên tại Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA).

PHÒNG MÁY VỚI HỆ THỐNG BẢNG VẼ ĐIỆN TỬ

phòng máy Viện Truyện tranh và Hoạt hình 1

[spacer]

PHÒNG HỌC & THỰC HÀNH

Comic Media Academy - phòng học 01 Comic Media Academy - phòng học 02 Comic Media Academy - phòng học 03