CHARACTER DESIGN FOR BUSINESS - Comic Media Academy

CHARACTER DESIGN FOR BUSINESS

23/02/2023

Tạo hình/ thiết kế nhân vật ấn tượng, đặc biệt, độc đáo, đa dạng phong cách cho các
nhãn hàng, thương hiệu hoặc các chủ đầu tư.