Chào đón tân học viên khóa 5 - Comic Media Academy

Chào đón tân học viên khóa 5

06/09/2016

Tổng hợp hình ảnh buổi lễ khai giảng – chào đón tân học viên khóa 5 ngành Họa sĩ truyện tranh – Họa sĩ hoạt hình, niên khóa 2016 – 2019.

Facebook Comment