Lê Hoàng Gia - Họa sĩ kể chuyện-K02 - Comic Media Academy
Lê Hoàng Gia - Họa sĩ kể chuyện-K02
Lê Hoàng Gia - Họa sĩ kể chuyện-K02
- CTV hỗ trợ Tổ chức Sự kiện
- CTV Quay phim & Dựng Phim.
- Họa sĩ Vẽ minh họa - tại BTStudio