Lê Hoàng Gia - Comic Media Academy
Lê Hoàng Gia
Lê Hoàng Gia
- CTV hỗ trợ Tổ chức Sự kiện
- CTV Quay phim & Dựng Phim.
- Họa sĩ Vẽ minh họa - tại BTStudio