Nguyễn Hoài Thương - Comic Media Academy
Nguyễn Hoài Thương
Nguyễn Hoài Thương
- Trưởng nhóm Khóa học Vẽ Truyện Tranh Manga/Comic Thiếu nhi.
- Giáo viên Lớp Vẽ Truyện Tranh Manga/Comic.
- Giáo viên Lớp Chuyên đề - 06 Bước Thành Tác giả Truyện Tranh Thiếu Niên
- Họa sĩ Sáng tác độc lập