Lê Hoàng - Comic Media Academy
Lê Hoàng
Lê Hoàng - Họa sĩ kể chuyện _ K05
- CTV Vẽ minh họa phục vụ công tác Truyền thông.
- Họa sĩ Vẽ Tranh Biếm họa - Báo Tuổi Trẻ Cười
- Quản trị viên Fanpage Hủ Tiếu Lâm