Đồ án cuối khóa Illustration (Khóa 04) - Comic Media Academy

Cách mạng công nghiệp – Đồ án cuối khóa Illustration (Khóa 04)

08/01/2021

Tác phẩm do bạn Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (học viên lớp Illustration Khóa 04) thực hiện.

Trong đồ án cuối khóa, Thủy Tiên đã minh họa lại cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất (diễn ra vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19). Ban đầu nước Anh là xuất phát điểm của cuộc cách mạng công nghiệp sau đó được lan tỏa ra các nước Châu Âu. Đây chính là sự kiện làm thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa và kỹ thuật.

Các phát minh tân tiến được ra đời (máy kéo sợi, máy dệt, máy hơi nước, tàu thủy, xe lửa,…). Bên cạnh đó kéo theo vấn nạn lạm dụng lao động trẻ em cũng ngày một tăng.

Tìm hiểu thêm về khóa học Digital Painting cấp tốc – chuyên đề Illustration (Vẽ minh họa)Tại đây

Comic Media Academy

Facebook Comment