Các khóa học thiếu niên - thiếu nhi - Comic Media Academy

Các khóa thiếu niên - thiếu nhi

Digital Painting Thiếu Nhi

Khai giảng
ngày 29/05/2021
ngày 26/06/2021
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Lớp KG 29/05 - Chiều: 9h00 - 11h00. Lớp KG 26/6 - Sáng: 14h00 - 16h00
Thời gian
03 tháng
Học phí
7.000.000đ/khóa
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic nâng cao 1

Khai giảng
ngày 27/06/2020
ngày 29/08/2020
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Với các khung giờ: 9h - 11h, 14h - 16h, 16h30 - 18h30
Thời gian
03 tháng
Học phí
5,050,0000 đ/ khóa 22 buổi
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic nâng cao 2

Khai giảng
ngày 08/05/2020
ngày 13/06/2021
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Với các khung giờ: 9h - 11h, 14h - 16h, 16h30 - 18h30
Thời gian
03 tháng
Học phí
7,500,0000 đ/ khóa 22 buổi
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/Comic Online Level 1

Khai giảng
ngày 07/06/2021
ngày 12/07/2021
Lịch học
Lớp KG: 12/08: 19h - 21h / 2-4-6 hàng tuần. Lớp KG: 15/08: 14h - 16h/ Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần.
Thời gian
08 buổi
Học phí
1,800,0000 / 8 buổi
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic online cấp độ 2

Khai giảng
ngày 13/03/2021
ngày 19/05/2021
Lịch học
Các ngày 3-5-7 / từ 19h – 21h
Thời gian
09 buổi/ khóa học
Học phí
2,300,0000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Đăng ký