Các khóa học thiếu niên - thiếu nhi - Comic Media Academy

Các khóa thiếu niên - thiếu nhi

Truyện tranh Manga/comic cơ bản

Khai giảng
Khoá 48 ngày 20/06/2024
Khoá 49 ngày 29/06/2024
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30 Dịp Hè 2024 9:00 - 11:00 | 16:30 - 18:30 các ngày 2-4 | 4-6 | 3-5 hàng tuần
Thời gian
22 buổi
Học phí
5.500.000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic nâng cao 1

Khai giảng
Khoá 48 ngày 20/06/2024
Khoá 49 ngày 29/06/2024
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30 Dịp Hè 2024 9:00 - 11:00 | 16:30 - 18:30 các ngày 2-4 | 4-6 | 3-5 hàng tuần
Thời gian
22 buổi
Học phí
5.500.000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic nâng cao 2

Khai giảng
ngày 25/05/2024
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30
Thời gian
22 buổi
Học phí
7.500.000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Vẽ Truyện Tranh Trên Máy

Khai giảng
......................
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30
Thời gian
22 buổi
Học phí
7.800.000
Đối tượng
Học viên từ 10 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/Comic Online Level 1

Khai giảng
......................
Lịch học
19h00 - 21h00 các ngày 2-4 hoặc 4-6 hoặc 3-5 hàng tuần
Thời gian
10 buổi
Học phí
1.800.0000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic online Level 2

Khai giảng
......................
Lịch học
19h00 - 21h00 các ngày 2-4 hoặc 4-6 hoặc 3-5 hàng tuần
Thời gian
12 buổi
Học phí
2.300.0000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic online Level 3

Khai giảng
ngày 10/06/2024
Lịch học
19h00 - 21h00 các ngày 2-4 hoặc 4-6 hoặc 3-5 hàng tuần
Thời gian
12 buổi
Học phí
2.700.0000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Digital Painting Thiếu Nhi – Level 1

Khai giảng
Khoá 42 ngày 06/07/2024
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30 Dịp Hè 2024 9:00 - 11:00 các ngày 2-4 | 4-6 | 3-5 hàng tuần
Thời gian
22 buổi
Học phí
7.000.000đ
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Digital Painting Thiếu Nhi – Level 2

Khai giảng
Khoá 42 ngày 06/07/2024
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30 Dịp Hè 2024 9:00 - 11:00 các ngày 2-4 | 4-6 | 3-5 hàng tuần
Thời gian
22 buổi
Học phí
7.700.000đ
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Digital Painting Thiếu Nhi – Level 3

Khai giảng
Khoá 42 ngày 06/07/2024
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30 Dịp Hè 2024 9:00 - 11:00 các ngày 2-4 | 4-6 | 3-5 hàng tuần
Thời gian
22 buổi
Học phí
8.300.000đ
Đối tượng
Học viên từ 10 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Digital Painting Thiếu Nhi – Level 4

Khai giảng
Khoá 42 ngày 06/07/2024
Lịch học
Thứ 7 & Chủ Nhật 9:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 16:30 - 18:30 Dịp Hè 2024 9:00 - 11:00 các ngày 2-4 | 4-6 | 3-5 hàng tuần
Thời gian
22 buổi
Học phí
8.900.000đ
Đối tượng
Học viên từ 10 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Đăng ký