Các khóa học thiếu niên - thiếu nhi - Comic Media Academy

Các khóa thiếu niên - thiếu nhi

Digital Painting Thiếu Nhi

Khai giảng
ngày 13/01/2024
ngày 16/03/2024
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. - Sáng: 9h00 - 11h00. Hoặc Chiều: 14h00 - 16h00 | 16:30 - 18:30
Thời gian
22 buổi
Học phí
7.000.000đ/khóa
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic nâng cao 1

Khai giảng
ngày 11/02/2023
ngày 18/03/2023
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Với các khung giờ: 9h - 11h, 14h - 16h, 16h30 - 18h30
Thời gian
03 tháng
Học phí
5,050,0000 đ/ khóa 22 buổi
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic nâng cao 2

Khai giảng
ngày 28/10/2023
ngày 11/11/2023
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Với các khung giờ: 9h - 11h, 14h - 16h, 16h30 - 18h30
Thời gian
03 tháng
Học phí
7,500,0000 đ/ khóa 22 buổi
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/Comic Online Level 1

Khai giảng
ngày 22/02/2023
ngày 24/02/2023
Lịch học
Lớp KG: 12/08: 19h - 21h / 2-4-6 hàng tuần. Lớp KG: 15/08: 14h - 16h/ Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần.
Thời gian
10 buổi
Học phí
1,800,0000 / 10 buổi (level 1)
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic online cấp độ 2

Khai giảng
ngày 28/05/2022
ngày 18/06/2022
Lịch học
Các ngày 3-5-7 / từ 19h – 21h
Thời gian
09 buổi/ khóa học
Học phí
2,300,0000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic online cấp độ 2

Khai giảng
ngày 14/03/2023
Lịch học
Các ngày 3-5-7 / từ 19h – 21h
Thời gian
12 buổi/ khóa học
Học phí
2,300,0000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Vẽ Truyện Tranh Trên Máy

Khai giảng
ngày 28/10/2023
ngày 18/11/2023
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. - Sáng: 9h00 - 11h00. Hoặc Chiều: 14h00 - 16h00 | 16:30 - 18:30
Thời gian
22 buổi
Học phí
7.800.000 đ/khóa
Đối tượng
Học viên từ 10 tuổi
Yêu cầu
......................

Đăng ký