Các khóa học thiếu niên - thiếu nhi - Comic Media Academy

Các khóa thiếu niên - thiếu nhi

Digital Painting Thiếu Nhi

Khai giảng
ngày 07/11/2020
ngày 12/09/2020
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Lớp KG 27/6 - Chiều: 14h00 - 16h00. Lớp KG 25/7 - Sáng: 09h00 - 11h00
Thời gian
03 tháng
Học phí
7.000.000đ/khóa
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic

Khai giảng
ngày 24/10/2020
ngày 07/11/2020
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Với các khung giờ: 9h - 11h, 14h - 16h, 16h30 - 18h30
Thời gian
22 buổi = 11 tuần
Học phí
5.050.000đ/khoá
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................

Lớp Chuyên đề Vẽ Truyện Tranh Manga/Comic

Khai giảng
ngày 16/11/2019
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Khai giảng: 26/10/2019 - 16h30 - 18h30
Thời gian
......................
Học phí
5.000.000
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/Comic Online Level 1

Khai giảng
ngày 21/07/2020
ngày 12/08/2020
Lịch học
Lớp KG: 12/08: 19h - 21h / 2-4-6 hàng tuần. Lớp KG: 15/08: 14h - 16h/ Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần.
Thời gian
08 buổi
Học phí
1,800,0000 / 8 buổi
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic online cấp độ 2

Khai giảng
ngày 04/09/2020
Lịch học
Các ngày 3-5-7 / từ 19h – 21h
Thời gian
09 buổi/ khóa học
Học phí
2,300,0000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Đăng ký