Các khóa học ngắn hạn - Comic Media Academy

Các khóa ngắn hạn

Kỹ thuật viên Digital Painting 1 năm

Khai giảng
ngày 18/05/2021
Lịch học
......................
Thời gian
......................
Học phí
47,600,000 đ/ khóa/ 03 học kỳ
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Kĩ thuật viên Hoạt Hình

Khai giảng
ngày 05/11/2021
Lịch học
Từ 9:00 - 16:00
Thời gian
Thứ 2 đến thứ 6
Học phí
22,400,000 đ/ học kỳ (01 học kỳ căn bản + 03 học kỳ chuyên ngành)
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Đăng ký