Kĩ thuật viên Hoạt Hình

Khai giảng
ngày 05/11/2021
Lịch học
Từ 9:00 - 16:00
Thời gian
Thứ 2 đến thứ 6
Học phí
22,400,000 đ/ học kỳ (01 học kỳ căn bản + 03 học kỳ chuyên ngành)
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................