Các khóa học ngắn hạn - Comic Media Academy

Các khóa ngắn hạn

Kĩ thuật viên Hoạt Hình 01 năm

Khai giảng
ngày 18/10/2021
Lịch học
......................
Thời gian
......................
Học phí
47.700.000 đ/ khóa học/ 03 học kỳ
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Kĩ thuật viên Truyện tranh 01 năm

Khai giảng
ngày 18/05/2021
Lịch học
......................
Thời gian
......................
Học phí
46.550.000 đ/ khóa học/ 03 học kỳ
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Kỹ thuật viên Digital Painting 1 năm

Khai giảng
ngày 18/05/2021
Lịch học
......................
Thời gian
......................
Học phí
47,600,000 đ/ khóa/ 03 học kỳ
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Đăng ký