Các khóa học ngắn hạn - Comic Media Academy

Các khóa ngắn hạn

Plot twist trong điện ảnh

Khai giảng
ngày 15/04/2019
Lịch học
Chủ nhật
Thời gian
......................
Học phí
......................
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Kỹ thuật viết kịch bản chi tiết

Khai giảng
ngày 01/05/2019
Lịch học
Chủ nhật
Thời gian
......................
Học phí
......................
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Lớp Chuyên đề Vẽ Truyện Tranh Manga/Comic

Khai giảng
ngày 16/11/2019
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Khai giảng: 26/10/2019 - 16h30 - 18h30
Thời gian
......................
Học phí
5.000.000
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Đăng ký