Các khóa học cấp tốc - Comic Media Academy

Các khóa cấp tốc

Truyện tranh cấp tốc

Khai giảng
ngày 06/05/2024
Lịch học
05 tháng / 60 buổi
Thời gian
18:30 – 20:30 các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần
Học phí
15.000.000
Đối tượng
Học viên từ 16 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Webtoon

Khai giảng
ngày 25/06/2024
Lịch học
04 tháng / 48 buổi
Thời gian
18:30 - 20:30 các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần
Học phí
12.000.000
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Digital Painting Cấp Tốc

Khai giảng
Vẽ minh họa - illustration ngày 17/6/2024
Lịch học
03 tháng / 36 buổi
Thời gian
18:30 - 20:30 các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần
Học phí
12.000.000
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Khóa học Biên kịch

Khai giảng
......................
Lịch học
03 tháng / 29 buổi
Thời gian
18:30 - 21:00 các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần
Học phí
8.700.000 / Khóa Cơ bản
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Webtoon online

Khai giảng
ngày 15/05/2024
Lịch học
03 tháng / 36 buổi
Thời gian
19:00 - 21:00 các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần
Học phí
6.900.000
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Đăng ký