Các khóa học cấp tốc - Comic Media Academy

Các khóa cấp tốc

Truyện tranh cấp tốc

Khai giảng
ngày 22/06/2020
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần Thời gian: 18h30 – 21h00
Thời gian
08 tháng
Học phí
16.800.000đ
Đối tượng
Học viên từ 16 tuổi
Yêu cầu
......................

Digital Painting cấp tốc

Khai giảng
ngày 19/10/2020
ngày 29/09/2020
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần / Lịch học: 18h30 - 21h00
Thời gian
Chương trình: 3 cấp độ - Thời lượng: 03 tháng / cấp độ
Học phí
10.800.000đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Khóa học Biên kịch

Khai giảng
Khóa Cơ Bản ngày 12/10/2020
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần Lịch học: 18h30 - 21h00
Thời gian
03 tháng / học phần
Học phí
7.200.000 đ/ Khóa Cơ bản
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Sketchnote

Khai giảng
ngày 13/07/2020
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần. Online: 19h00 - 21h00 Offline: 18h30 - 21h00
Thời gian
Online: 19h00 - 21h00/Offline: 18h30 - 21h00
Học phí
......................
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Webtoon online

Khai giảng
ngày 11/01/2021
ngày 13/10/2020
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần Tối: 19h00 - 21h00
Thời gian
Thời lượng: 03 tháng / 36 buổi học
Học phí
7.700.000 đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh webtoon

Khai giảng
ngày 18/06/2020
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần Tối: 18h30 - 21h00
Thời gian
Thời lượng: 06 tháng / 72 buổi học
Học phí
15.840.000 đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Đăng ký