Các khóa học cấp tốc - Comic Media Academy

Các khóa cấp tốc

Truyện tranh cấp tốc

Khai giảng
ngày 19/04/2023
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần Thời gian: 18h30 – 21h00
Thời gian
05 tháng
Học phí
13.200.000đ
Đối tượng
Học viên từ 16 tuổi
Yêu cầu
......................

Hoạt hình cơ bản

Khai giảng
Lớp cơ bản ngày 15/09/2022
Lớp nâng cao ngày 20/09/2022
Lịch học
3buổi/tuần – 2hr/buổi
Thời gian
6 tháng – 24 tuần
Học phí
14.400.000 đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Webtoon

Khai giảng
ngày 22/03/2023
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần Tối: 18h30 - 21h00
Thời gian
Thời lượng: 06 tháng / 72 buổi học
Học phí
12,000,000 đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Webtoon online

Khai giảng
ngày 12/04/2023
ngày 17/05/2023
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần Tối: 19h00 - 21h00
Thời gian
Thời lượng: 03 tháng / 36 buổi học
Học phí
6.900.000 đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Digital Painting Cấp Tốc

Khai giảng
Thiết kế nhân vật - Character Design ngày 01/03/2023
Vẽ minh họa - illustration ngày 04/04/2023
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần / Lịch học: 18h30 - 21h00
Thời gian
Chương trình: 3 cấp độ - Thời lượng: 03 tháng / cấp độ
Học phí
10.800.000đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Vẽ Background Phim Hoạt Hình 2D

Khai giảng
ngày 03/04/2023
Lịch học
3 buổi/tuần 19:00 - 21:00 Học 2-4-6
Thời gian
36 Buổi
Học phí
12.600.000 đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Khóa học Biên kịch

Khai giảng
Khóa Cơ Bản ngày 19/04/2023
Khóa Nâng Cao ngày 14/11/2023
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần Lịch học: 18h30 - 21h00
Thời gian
29 buổi
Học phí
8.700.000 đ/ Khóa Cơ bản
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Đăng ký