Talkshow "Bạn hiểu gì về ngành Truyện Tranh - Hoạt Hình - Digital Painting?" - Comic Media Academy

Buổi talkshow đầu tiên của CMA “Bạn hiểu gì về ngành Truyện Tranh – Hoạt Hình – Digital Painting?”

05/10/2021

Buổi talkshow đầu tiên của CMA đã giới thiệu tổng quan và giải đáp các thắc mắc về chương trình, định hướng đào tạo, chế độ học bổng, cơ hội việc làm của các chuyên ngành Truyện tranh – Hoạt hình – Digital painting đang được tổ chức tại CMA.

Các khách mời đặc biệt giải đáp trong buổi talkshow bao gồm:

  • Thạc sĩ – Họa sĩ Lê Thắng: Viện Trưởng – Trưởng ngành Truyện tranh tại Viện Truyện tranh và Hoạt hình Việt Nam
  • Họa sĩ Reggie DelaCruz: Giảng viên chuyên ngành Hoạt hình, phụ trách chuyên môn CMA Studio
  • Họa sĩ Tô Bảo Ân, Trưởng ngành Digital painting tại Viện Truyện tranh và Hoạt hình Việt Nam
  • Họa sĩ Nguyễn Quang Bảo, Giảng viên Viện Truyện tranh và Hoạt hình Việt Nam

>> Xem lại buổi Talkshow: tại ĐÂY

——————————

𝗩𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗧𝗥𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗛 𝗩𝗔̀ 𝗛𝗢𝗔̣𝗧 𝗛𝗜̀𝗡𝗛 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠 – 𝗖𝗢𝗠𝗜𝗖 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔 𝗔𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗬 𝗩𝗡

Facebook Comment