Bùi Thị Hồng Hạnh - Comic Strip Online K02 - Comic Media Academy

Bùi Thị Hồng Hạnh – Comic Strip Online K02

24/08/2023

Mình học Quản Trị Kinh Doanh nhưng mình lại thích công việc vẽ vời, mình nghĩ có thể học xong mình đáp ứng được nguyện vọng này luôn nên quyết định đóng tiền học khóa Comic Strip và khi kết khóa mình thấy rất mãn nguyện vì nhận được kiến thức hay ho và làm quen được giáo viên xịn nữa.