Biên tập viên Võ Hoài Sâm - Comic Media Academy

Biên tập viên Võ Hoài Sâm

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức bản thảo, biên tập, biên kịch và hiện đang là Trưởng phòng Nội dung công ty Phan Thị. Chị Hoài Sâm sẽ mang đến cho học viên hành trang kinh nghiệm hữu ích để sáng tác kịch bản.

Ngoài ra, chị Hoài Sâm còn là một nhà thơ với bút danh Sâm Cầm.

Facebook Comment