Báo Tuổi Trẻ - Comic Media Academy

Báo Tuổi Trẻ

15/05/2018

Các bạn trẻ đã đến Trường TCCN Tôn Đức Thắng sáng 4-8 để giao lưu với các nghệ sĩ truyện tranh nhân sự kiện: Viện Truyện tranh và phim hoạt hình VN ra mắt.