Bài vẽ tự do - Lớp học vẽ truyện tranh ngắn hạn

Bài vẽ tự do – Lớp học vẽ truyện tranh ngắn hạn

20/05/2015

Ngày 18/05/2015 vừa qua, Comic Media Academy | Viện Truyện tranh và Hoạt hình chính thức khai giảng Lớp học vẽ truyện tranh ngắn hạn, học vào buổi tối các ngày 2-4-6 với tổng thời gian học tập là 09 tháng.

Sau các hoạt động làm quen lớp học, các bạn học viên bắt đầu công việc của ngày đầu tiên ở nội dung Vẽ tự do. Mục đích của bài vẽ tự do này để các giảng viên phụ trách chương trình đào tạo của Viện nắm bắt được năng lực khởi điểm của từng học viên. Từ đó, giảng viên có phương pháp hỗ trợ để học viên tiếp thu kiến thức và phát triển kỹ năng một cách tốt nhất.

Xuất phát điểm của các bạn học viên khác nhau, trong album này, Viện chỉ đăng tải một số sản phẩm nhất định. Các sản phẩm còn lại sẽ được giảng viên nhận xét và chỉnh sửa trên lớp ở buổi tiếp theo.

(Số lượng: 14 ảnh – Click để xem ảnh lớn)