Bài thi Basic Sketch - Hương Ly - Comic Media Academy

Bài thi Basic Sketch – Hương Ly

11/05/2015

Bài thi môn Basic Sketch của học viên Hương Ly, nội dung vẽ về câu chuyện Dê Trắng – Dê Đen tranh nhau qua cầu.

Giảng viên phụ trách: Th.s – Họa sĩ Lê Thắng

(Click xem từ trái qua phải)

Facebook Comment