BÀI TẬP MÔN DIGITAL PAINTING 1 - Comic Media Academy

BÀI TẬP MÔN DIGITAL PAINTING 1 CỦA HỌC VIÊN HỌA SĨ KỂ CHUYỆN K16

27/09/2022

Những học kỳ đầu tiên của chương trình Họa sĩ kể chuyện tại CMA sẽ cung cấp nền tảng cơ bản về các kỹ năng cho học viên từ vẽ tay, vẽ máy đến tư duy sáng tạo, tư duy bằng hình ảnh. Đây là cơ sở quan trọng để các bạn rèn luyện kỹ năng đúng phương pháp và dễ dàng học hỏi các kiến thức nâng cao trong những học kỳ tiếp theo.

Hãy cùng CMA xem qua một số bài tập trong môn Digital painting 1 trong học kỳ 1 của các bạn học viên Họa sĩ kể chuyện K16 nhé!

(Comic Media Academy)

Facebook Comment