Bài sáng tác Hoạt hình 2D - Phan Hồng Đức - Comic Media Academy

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Phan Hồng Đức

06/07/2017

Bài sáng tác Hoạt hình 2D của Phan Hồng Đức, học viên Khóa 5, hệ Kỹ thuật viên. Bài sáng tác đúc kết quá trình rèn luyện kỹ năng trong suốt học kỳ thứ 2 của Hồng Đức.

Tác giả: Phan Hồng Đức
Học viên hệ Kỹ thuật viên Khóa 05
Ngành: Họa sĩ hoạt hình 2D
Giai đoạn thực hiện: Học kỳ 2

VIDEO CLIP:

Facebook Comment