Bài sáng tác Hoạt hình 2D - Nguyễn Lê Bích Trâm - Comic Media Academy

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Nguyễn Lê Bích Trâm

07/07/2017

Bài sáng tác Hoạt hình 2D của Nguyễn Lê Bích Trâm, học viên Khóa 5, hệ Kỹ thuật viên. Bài sáng tác đúc kết quá trình rèn luyện kỹ năng trong suốt học kỳ thứ 2 của Bích Trâm.

Tóm tắt nội dung: Kỳ đà chọc khủng long và cái kết đắng lòng

Tác giả: Nguyễn Lê Bích Trâm
Học viên hệ Kỹ thuật viên Khóa 05
Ngành: Họa sĩ hoạt hình 2D
Giai đoạn thực hiện: Học kỳ 2

Phác thảo nhân vật:

khủng long character kỳ đà character

VIDEO CLIP: