Bài sáng tác Hoạt hình 2D - Nguyễn Hồng Quân - Comic Media Academy

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Nguyễn Hồng Quân

07/07/2017

Bài sáng tác Hoạt hình 2D của Nguyễn Hồng Quân, học viên Khóa 5, hệ Kỹ thuật viên. Bài sáng tác đúc kết quá trình rèn luyện kỹ năng trong suốt học kỳ thứ 2 của Hồng Quân.

Tác giả: Nguyễn Hồng Quân
Học viên hệ Kỹ thuật viên Khóa 05
Ngành: Họa sĩ hoạt hình 2D
Giai đoạn thực hiện: Học kỳ 2

VIDEO CLIP:

Facebook Comment