Bài sáng tác Hoạt hình 2D - Nguyễn Duy Tuyền Linh - Comic Media Academy

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Nguyễn Duy Tuyền Linh

29/06/2017

Bài sáng tác Hoạt hình 2D của Nguyễn Duy Tuyền Linh, học viên Khóa 3, hệ Kỹ thuật viên. Bài sáng tác đúc kết quá trình rèn luyện kỹ năng trong suốt học kỳ thứ 3 của Tuyền Linh.

Tác giả: Nguyễn Duy Tuyền Linh (Linh Nguyen)
Học viên hệ Kỹ thuật viên Khóa 03
Ngành: Họa sĩ hoạt hình 2D
Giai đoạn thực hiện: Học kỳ 3

Phác thảo nhân vật:

phác thảo nhân vật phác thảo nhân vật 2 phác thảo nhân vật 3

Một vài phân cảnh storyboard:

Storyboard 1 Storyboard 2 Storyboard 3 Storyboard 4

Video clip:

Facebook Comment