Bài sáng tác Hoạt hình 2D - Một Ngày Nọ - Phan Hồng Đức - Học kỳ 3 - Comic Media Academy

Bài sáng tác Hoạt hình 2D – Một Ngày Nọ – Phan Hồng Đức – Học kỳ 3

14/11/2017

Bài sáng tác Hoạt hình 2D của Phan Hồng Đức, học viên Khóa 5, hệ Kỹ thuật viên. Bài sáng tác đúc kết quá trình rèn luyện kỹ năng trong suốt học kỳ thứ 3 của Hồng Đức tại Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA).

Tên tác phẩm: Một Ngày Nọ
Tác giả: Phan Hồng Đức

Học viên hệ Kỹ thuật viên Khóa 05
Ngành: Họa sĩ Hoạt hình
Giai đoạn thực hiện: Học kỳ 3
Nội dung: Cậu bé quên đeo khăn quàng và không được vào trường.